Stichting Beheerfonds Bedrijventerrein Wijnbergen logo
Home Stichting Participanten Projecten Contact

Nieuws
Gladheidbestrijding gemeente Doetinchem 2015-2016.


Lees meer ›
Werkzaamheden verdubbeling spoor Wehl.


Lees meer ›
Zaken doen met gemeente Doetinchem.


Lees meer ›
Meer nieuws


Welkom bij de Stichting Beheerfonds Bedrijventerrein Wijnbergen. SBBW

Welkom bij de Stichting Beheerfonds Bedrijventerrein Wijnbergen, SBBW

De Stichting werd in 2002 - in nauwe samenwerking met de gemeente Doetinchem - op initiatief van de Vereniging Industrie, Groothandel & Dienstverlening (IG&D) opgericht.

Doel: het opzetten van een parkmanagementorganisatie en -platform voor bedrijven op het bedrijventerrein Wijnbergen in Doetinchem.
Parkmanagement houdt in: het gezamenlijk organiseren van collectieve projecten en inkoop op een bedrijventerrein, om daarmee meerwaarde te creëren voor ondernemers en tevens te komen tot duurzaam gebruik van het terrein. Parkmanagement biedt de ondernemers op het bedrijventerrein Wijnbergen zowel financiële als kwantitatieve voordelen.

De voordelen worden gerealiseerd bij deelname aan collectieve operationele concepten.

. Aanplant en onderhoud openbaar groen
. Beveiliging
. Collectieve en individuele camerabeveiling
. Bewegwijzering
. Glasvezelnetwerk
. Management bij afvalverwerking
. Collectief tuin- en perceelsonderhoud
. Parkmanagement vervult een netwerkfunctie

SBBW is vertegenwoordigd in de IG&D-commissie Parkmanagement. Deze commissie is hét centrale overlegorgaan tussen de andere in Doetinchem gevestigde Parkmanagementorganisaties.
‹ Terug